आयईसी साहित्य

यवतमाळमध्ये कीटकनाशक विषबाधा २०१७-२०१९ वरील माध्यमांच्या अहवालांचा संग्रह

‘मुले आणि कीटकनाशके’ या पुस्तकाचा मराठीत अनुवाद

मूळ अहवाल इंग्रजीत येथे मिळवा